Vai pelkäätkö tunteiden kieltämisestä syntyviä antitunnereaktioita, hallitsemattomia, yllättäviä rajuja tunteiden purkauksia, tunnemyrskyjä? Vai jopa tunneräjähdyksiä, kontrollin menettämistä, silmitöntä vihaa, paniikkia, kauhua, silmitöntä syyttelyä ja tuomitsemista, häpeärikoksia?

Aitojen tunteiden kieltämisestä johtuvat antitunnereaktiot syntyvät järjen kyvyttömyydestä selviytyä tunteista. Järki-ihmisen mielestä järkeen voi luottaa, tunteisiin ei. Ihmisen kyky ajatella, tiedosta ja arvostaa asioita on kuitenkin tunnesidonnaista.

On vaan voitettava tunteiden kohtaamisen liittyvä pelko ja heittäytyä tuntemaan!
TVT-hoidossa traumaattisia tunnekokemuksia, antitunteita, voidaan palauttaa takaisin tietoisuuteen, jolloin niiden hallitsematon ja traumatisoiva voima häviää.

Vara oma aikasi! 040 4141448

Ota yhteyttä!