Tunnevyöhyketerapia

Tunnevyöhyketerapia ® on keho- ja tunneterapiaa, jossa avataan ja tutkitaan kehon tunnemuistia ja tunneperimää. Tunnevyöhyketerapia pohjautuu elämänkaariteoriaan, jonka mukaan kaikki elämän tapahtumat jäävät kehon tunnemuistiin. Tunnemuistiin sisältyy myös tunneperimän siirtyminen sikiön kehitysvaiheessa.
Kehosi saattaa muistuttaa meitä unohdetuista ja käsittelemättä jääneistä tunteista, esimerkiksi pelosta, syyllisyydestä, vihasta tai häpeästä. Käsittelemättömät tunteet voivat aiheuttaa erilaisia oireita, kuten kipua, kehon jäykkyyttä, erilaisia sairauksia tai käytöshäiriöitä ja riippuvuuksia.

Elämänkaarihaastattelu

Kehon elämänkaarimuisti noudattaa 18 vuoden rytmiä ja erilaiset tapahtumat/traumat voivat toistua 18 vuoden välein. Sen takia käytetään hoitomuodossa apuna elämänkaarihaastattelua. Keskustelun ja kehohoitojen avulla asiakas saa oivalluksia omasta tunne-elämästään ja tunnelukot avautuvat. Lukkoja avataan kevyellä painelulla ja hieronnalla ja kysymällä kysymyksiä, jotka saattavat auttaa asiakasta löytämään vastaukset itsestään.
Terapeutti on rinnalla kulkija, hän ei tulkitse eikä anna elämänohjeita, vaan auttaa asiakasta ymmärtämään itseään paremmin. Asiakas on itsensä tärkein asiantuntija. Koko prosessin seurauksena mahdollistuu paremman itsetuntemuksen ja itseymmärryksen kehittyminen sekä oman identiteetin löytyminen. Kun sairauden/oireiden taustalla on tunnesyy, voi oivallusten myötä sairaus kroonisuusasteen mukaan helpottua ja jopa parantua. Ihmissuhdeongelmat, elämän eri kriisit ja vaikeudet helpottuvat, kun ihminen saa lisää itsetuntemusta ja oppii tunnistamaan ja kohtaamaan tunteitaan. Hoidot etenevät asiakkaan määrittämässä tahdissa. 

Kenelle terapia soveltuu

Tunnevyöhyketerapia hoitomuotona sopii kaikenikäisille, niin yksittäisinä hoitokertoina kuin useamman kerran sarjoina sekä myös terveyden ylläpitohoitona. Hoitoväli on yleensä 3–5 viikkoa, akuuteissa vaivoissa 1–2 viikkoa.

Jotkin lääkkeet ja sairaudet ovat kuitenkin este hoidolle. Tärkeämmät kontraindikaatiot: parhaillaan menossa olevat syöpähoidot, antibioottikuuri, vahvat mielialalääkkeet ja raskauden ensimmäiset 3 kk.

Tutustu lisää tunnevyöhyketerapian koulutukseen ja hoitomuodotoihin Kairon Instituutin sivuilta.

Voit lukea myös lisää tunnevyöhyketerapiasta Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry:n sivuilta.