Klassinen Homeopatia

Homeopatia

Homeopatia on kokonaisvaltainen ja yksilöllinen hoitomuoto. Homeopatia tukee kehon omia parantavia voimia ja tervehtymistä. Homeopaattiset lääkeaineet vaikuttavat fyysisellä sekä mielen että tunnetasolla. Kantavana periaatteena on ”samankaltainen parantaa samankaltaisen” eli homeopaatti valitsee valmisteen, joka vastaa potilaan oirekokonaisuutta.

Homeopaattisen hoidon kohteena on oireileva ihminen, ei yksittäinen oire. Oire ei ole syy, vaan seuraus siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Homeopaattisen hoidon päämääränä on vakauttaa kehon epätasapaino, joka voi esiintyä fyysisellä, mielen tai tunnetasolla. Vastaanotolla haastattelun ja havainnoinnin avulla potilaalle pyritään löytämään yksilöllisesti sopiva ja kokonaisvaltaisesti vaikuttava homeopaattinen lääke, joka aktivoi myös elimistön puolustusmekanismeja. Tämä käynnistää paranemisprosessin, mikä johtaa vähitellen oireiden häviämiseen. Yksilöllisyyteen perustuvasta hoitoperiaatteesta johtuen samannimistä sairautta potevat voivat saada täysin eri valmisteen. Siksi taudin nimi tai lääketieteellinen diagnoosi ei ole ensisijaisen tärkeää, vaan henkilön tuntemien oireiden kokonaisuus.

Paraneminen

Paranemiseen kuluva aika on aina yksilöllinen. Kroonisissa sairauksissa tarvitaan myös kärsivällisyyttä hoidon eri vaiheissa. Lääkeainetta saatetaan joutua vaihtamaan hoidon edetessä, koska oirekuva usein muuttuu elimistön aloittaessa toipumisen. Paraneminen etenee terveyden kokonaisuuden kannalta tärkeämmistä osista vähemmän tärkeisiin. 

Homeopaattiset lääkkeet

Homeopaattiset lääkkeet valmistetaan lähinnä kasveista, mineraaleista ja eläinkunnasta peräisin olevista aineista. Lääkkeet valmistetaan tarkoin mittasuhtein laimennuksen ja voimakkaan ravistuksen avulla. Homeopaattiset valmisteet ovat turvallisia niin lapsille, raskaana oleville kuin muuta lääkitystä samanaikaisesti käyttävillekin.

Klassisen homeopatian koulutus

Suomen Homeopaatit ry:n hyväksymää ammattiin valmistava klassisen homeopatian koulutus kestää monimuoto-opiskeluna 4 vuotta. Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista ja niihin liittyvistä etäopiskeluista sekä ohjatusta käytännön hoitoharjoittelusta ja kirjallisesta lopputyöstä homeopatiaan liittyvästä aiheesta.

Tämän lisäksi opiskelijan on valmistuakseen suoritettava Peruslääketieteen opinnot (min. 25 op – suositus 33 op) esim. Avoimessa Yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muussa terveydenalan oppilaitoksessa sekä SRP:n Ensiapu I-kurssi (16 tuntia).
Voit tutustua homeopatiaan vielä lisää homeopaatit.fi sivustolta.