Aidossa vihassa sana EI asettaa rajat itselle ja KYLLÄ on lupa sille mitä haluaa. Aito viha auttaa itsenäistymään ja löytämään identiteettinsä. Se on rajan asettamista itsen ja toisen välille. Se antaa voimaa ja rohkeutta tunnustaa rehellisesti oma syyllisyytensä ja häpeänsä.

Kohdattuun aitoon vihaan liittyy optimismi, halu yrittää uudelleen, oma tahto ja energia kaikkeen uuteen.

Vihan jatkuva patouttaminen johtaa itsensä korottamiseen, masennukseen, itsesääliin, heikkoon itsetuntoon ja auktoriteettien edessä alistumiseen. ANTIVIHAN perustiloja ovat tottelevaisuus, kuuliaisuus ja katkeruus.

Vihan tietoinen kohteellinen purkaminen on täysin eri asia kuin ahdistunut reagoiminen antivihaan.

Tunnevyöhyketerapia auttaa sinua itsetuntemuksen matkalla!

Vara oma aikasi: 040 4141448

Ota yhteyttä!