Tunteen syntymisen taustalla on luvatta tehty teko, joka liittyy tietoon hyvän ja pahan erottamisesta, se liittyy omantunnon kehittymiseen. Omatunto on sisäinen halu elää aidosti ja oikein.

SALAAMINEN on antihäpeän perustila. Järki-ihminen salaa häpeän ja huolehti kulissin ylläpitämisestä. Suvun maine, omaisuus ja suoritukset ovat tärkeässä roolissa. Antihäpeä tulee usein jo perimästä, suvun seksuaalisuuteen ja toispuoleisen pelkoon liittyvästä salaisuudesta ja salassa pitämisen velvollisuudesta. Siksi häpeä on vaikea kohdata.

Mistä voisin sitten tunnistaa häpeän kieltämisen/kohtaamattomuuden?

Se voi näkyä viattomana enkelimäisyytenä, yliymmärtäväisyytenä, sopeutuvaisuutena ja hylätyksi tulemisen pelossa kaikkeen suostuvana käyttäytymisenä. Läheisriippuva uhrautuja edustaa sitä hyvin. Enkelisyys voi olla selviytymisstrategia ja pukeutua toisten auttamisen kaapuun. Vastakohtana häpeämättömyys voi ilmetä hyvin ronskina käyttäytymisenä, itsensä paljastamisena tai toisten häpäisemisenä.

On iso haaste kohdata totuudellisesti oma häpeä. Ripittäytyminen on häpeän ratkaisu, sen on mahdollista tehdä myös terapiassa.

Vara oma aikasi! 0404141448

Ota yhteyttä!