Tutustu palveluihimme

Tunnevyöhyketerapia

Tunnevyöhyketerapia on keho- ja tunneterapiaa, jossa avataan ja tutkitaan kehon tunnemuistia ja tunneperimää. Unohdetut tai käsittelemättömät tunteet voivat aiheuttaa erilaisia oireita, kuten kipua, kehon jäykkyyttä, erilaisia sairauksia tai käytöshäiriöitä ja riippuvuuksia. Elämänkaarihaastattelun ja kehohoitojen avulla asiakas saa oivalluksia omasta tunne-elämästään ja tunnelukot avautuvat.

Klassinen homeopatia

Homeopatia on kokonaisvaltainen ja yksilöllinen hoitomuoto. Homeopaattinen lääkeaine valitaan henkilön tuntemien oireiden kokonaisuuden pohjalta haastattelun ja havainnoinnin avulla. Homeopaattisen hoidon päämääränä on vakauttaa kehon epätasapaino, joka voi esiintyä niin fyysisellä kuin tunnetasolla. Homeopatia aktivoi myös elimistön puolustusmekanismeja.

Mikroverenkiertoa edistävä laitehoito

Fysikaalisen verisuoniterapia Bemer stimuloi heikentynyttä verisuonten seinämien luontaista liikettä (vasomotion) ja parantaa siten mikroverenkiertoa. Se parantaa mikroverenkiertoa hoidetussa kehossa ja antaa siten merkittäviä terapeuttisia vaikutuksia eläville organismeille. Tuloksena on: luonnollisten sääntelymekanismien kohentuminen, immuunijärjestelmän vahvistuminen, kehon antioksidanttien parempi tuotanto ja positiivinen vaikutus proteiinisynteesiin.

Terapeutti

Aili Havre-Nieminen

Olen toiminut sairaanhoitajana jo kolmen vuosikymmenen ajan ja työskennellyt niin lasten kuin aikuistenkin parissa eri sairaaloissa, perhelääkärin vastaanotolla, alakoulun terveydenhuollossa sekä ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä. Palvelen sinua monipuolisella osaamisellani ja vankalla ammattitaidollani.

Asiakaspalautteet

Olin kuullut tunnevyöhyketerapiasta positiivisia asioita ja mielenkiinnosta varasin ajan kun siihen tuli hyvä mahdollisuus. En tiennyt tarkkaan mitä tapaaminen pitää sisällään. Hoitokäsittelyssä aloin yllättäen itkemään voimakkaasti! Sain kuulla, että reaktion syynä oli fyysiseen muotoon tullut tunnelukko. Ensimmäinen tapaaminen oli silmiäavaava kokemus ja edelleen luotan Ailin erityiseen ammatilliseen osaamiseen ja neuvoihin monitasoisen hyvinvoinnin saavuttamisessa.
-Iida, 35v

Olen käynyt Ailin hoidoissa nyt reilun vuoden ajan. Matka on ollut merkityksellinen, sillä olen käynyt läpi monia lapsuudenaikaisia tapahtumia, joiden olen huomannut vaikuttavan minussa vielä tänä päivänäkin.

Olen oppinut arvostamaan itseäni ja suosimaan niitä asioita ja ihmisiä, jotka ovat minulle hyväksi. Aililla on kyky kuunnella ihmistä ja hänen luonaan tulen kohdatuksi sellaisena kuin olen.
Hoitotilanne on erittäin rentouttava ja Ailin käsittelyn jälkeen huomaan stressitasoni laskeneen ja nukun yöni erittäin sikeästi. Myöskin allergiaoireeni ja migreeni ovat lievittyneet Ailin hoitojen ansiosta.

Suosittelen lämpimästi tunnevyöhyketerapiaa- minulla siitä on tullut pysyvä käytäntö, sillä haluan voida hyvin kokonaisvaltaisesti!

-Tuija

Seuraa meitä myös Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
5 päivää sitten
Tunteita & Homeopatiaa

Homeopaattinen hoito kannattaa ja on kannattavaa....CAM-kesä2021
TUTKIMUS HOMEOPATIAN KUSTANNUSTEHOKKUUDESTA ANTOI HYVIÄ TULOKSIA

Sairausvakuutusyhtiö Securvita Saksassa tarjoaa asiakkailleen sairausvakuutuksen, joka kattaa myös luontaislääkinnän, johon homeopatiakin lukeutuu.

Vakuutuksen myötä sairausvakuutuslääkärit, joilla on homeopaatin koulutus, voivat hoitaa SECURVITA-vakuutettuja homeopatialla ja vakuutus kattaa kulut. Tähän sisältyvät mm. pitkät anamneesikeskustelut ja homeopaattinen konsultaatio.

Yhtiö julkaisi syyskuussa 2020 raportin, jossa vertailtiin noin 15 700 homeopaattista hoitoa saaneen henkilön terveyttä pelkästään koululääketieteen hoitoja käyttävän ryhmän terveyteen.

Kolmevuotisen seurannan alkaessa ryhmät olivat samankaltaiset, -kokoiset ja -laatuiset ja terveyden osalta samanlaiset.

Homeopatiaa käyttävät henkilöt kävivät rekisteröidyn, homeopatialla hoitavan, lääkärin hoidossa vähintään kolme vuotta. Pelkästään koululääketieteen hoitoja käyttävät kävivät tavallisen lääkärin hoidossa myös vähintään kolme vuotta.

Kolmevuotisen seurantajakson päätyttyä tutkijat totesivat, että homeopaattisten valmisteiden käyttäjien terveys oli paremmassa kunnossa kuin perinteisiä lääkkeitä käyttävien terveys. Tämä heijastui sairausvakuutuskuluihin, lääkitystarpeisiin sekä sairauspoissaoloihin.

Homeopatiaa käyttäneet tarvitsivat vähemmän perinteisiä lääkkeitä. Laajemmista kroonisista terveysongelmista kärsivien homeopaattista hoitoa saavien aikuisten ja lasten perinteisen lääkityksen tarve ja kulut olivat huomattavasti normaalia pienemmät.

Tästä tuli vakuutusyhtiölle selvää säästöä.

Selvityksessä havaittiin myös, että vakuutusyhtiön homeopatiaa käyttävien asiakkaiden tarve käyttää masennuslääkkeitä ja kipulääkkeitä oli selvästi pienempi kuin perinteistä lääkitystä käyttävillä.

Masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäiviä pystyttiin Securvitan raportin mukaan vähentämään homeopatialla noin 17 % kolmessa vuodessa, kun taas pelkästään perinteisiä lääkkeitä käyttävien masentuneiden henkilöiden sairauspoissaolopäivien määrä kasvoi 17 % samana aikana.

Masennuksesta kärsivien sairauspoissaolot ovat huomattava kuluerä sairausvakuutusyhtiölle ja yhteiskunnalle.

Homeopatiaa käyttävät lapset tarvitsivat harvemmin antibiootteja verrattuna perinteisiä lääketieteellisiä hoitoja saaneisiin lapsiin.

Kolmen vuoden hoitojakson jälkeen pienillä lapsilla ero homeopatiaa käyttävien ja perinteisiä lääkkeitä käyttävien välillä oli selkeä. Homeopatiaa käyttävillä antibioottihoidot vähenivätkolmen vuoden aikana 17 %, kun pelkästään perinteisiä lääkkeitä käyttävillä ne lisääntyivät 74 %.

Raportista käy ilmi, että homeopatian hyöty lasten allergioiden, ihottumien ja astman hoidossa oli ylivertainen verrattuna perinteiseen lääkehoitoon. Homeopatiaa saaneiden lasten vaivat useimmiten parantuivat tai ainakin helpottuivat, kun taas pelkästään perinteisiä hoitoja käyttävien lasten joukossa ne lisääntyivät vuosi vuodelta kolmen vuoden aikana.

Yhtiön mukaan homeopatialla on saatu tehokkaita tuloksia terveydenhuollossa. Securvitan seurannantarkoitus oli selvittää hoitojen kustannustehokkuutta ja sitä, millaisia hyötyjä niillä voidaan saavuttaa. Tavoitteena ei ollut tutkia homeopatian toimintamekanismia.

Lähteet:
Securvita
www.securvita.de/securvita-aktuell/homoeopathie.html?fbclid=IwAR3XKoCE2y0cMR-HNGHIvIpGTdn2nFwFde5...

www.securvita.de/fileadmin/inhalt/dokumente/auszuege_SECURVITAL/202004/securvital_0420_6-11.pdf?f...
#CAMkesä2021 #luontantaishoitoalanfoorumi
... LisääVähemmän

Homeopaattinen hoito kannattaa ja on kannattavaa....
2 viikkoa sitten
Tunteita & Homeopatiaa

SURU – antitunnereaktio menetykseen tai pettymykseen.
Suru syntyy menetyksen patoutumisesta. Itkeminen on menetyksen kohdalla välitön reaktio ja jos antaa itselleen luvan itkeä avoimesti pidättelemättä, ei synny tarvetta surun kehittymiseen.

Järki-ohjautuva ihminen luule omistavansa elämän eikä nöyrry edes kuoleman edessä. Hän haluaa hallita elämää, läheisiään, omaisuutta, tunteitaan ja jopa kuolema.

TVT:n näkökulmasta omistamisen pakkomielle aiheuttaa suunnattoman menetyksen liittyvän surun, vihan, syyllisyyden, ahdistuksen tai jopa paniikkiin.

Suru on ilon puutostila, sen vastakohta.
Kuolema antaa elämälle sen ainutkertaisen arvon. Jos iloitaan niistä hetkistä, jotka on ollut ja on, surua ei ole. Suorittaja ei vaan ehdi nauttia nyt-hetkistä, koska on aina tavoittelemassa tulevaa. Läsnäolo on suorittajalle haasteellista.

Nyt-hetkessä emme sure menneitä emmekä pelkää tulevaa….

TVT- hoidot auttavat aitojen tunteiden löytämisessä ja kohtaamisessa.

Vara oma aikasi! 0404141448
www.tunteitajahomeopatiaa.fi
... LisääVähemmän

SURU – antitunnereaktio menetykseen tai pettymykseen.
Suru syntyy menetyksen patoutumisesta. Itkeminen on menetyksen kohdalla välitön reaktio ja jos antaa itselleen luvan itkeä avoimesti pidättelemättä, ei synny tarvetta surun kehittymiseen.Järki-ohjautuva ihminen luule omistavansa elämän eikä nöyrry edes kuoleman edessä. Hän haluaa hallita elämää, läheisiään, omaisuutta, tunteitaan ja jopa kuolema.TVT:n näkökulmasta omistamisen pakkomielle aiheuttaa suunnattoman menetyksen liittyvän surun, vihan, syyllisyyden, ahdistuksen tai jopa paniikkiin.Suru on ilon puutostila, sen vastakohta.
Kuolema antaa elämälle sen ainutkertaisen arvon. Jos iloitaan niistä hetkistä, jotka on ollut ja on, surua ei ole. Suorittaja ei vaan ehdi nauttia nyt-hetkistä, koska on aina tavoittelemassa tulevaa. Läsnäolo on suorittajalle haasteellista.Nyt-hetkessä emme sure menneitä emmekä pelkää tulevaa….TVT- hoidot auttavat aitojen tunteiden löytämisessä ja kohtaamisessa.Vara oma aikasi! 0404141448
www.tunteitajahomeopatiaa.fi
2 viikkoa sitten
Tunteita & Homeopatiaa

Jatketaan sarjassa ANTITUNNEREAKTIOT:

Onko reaktio sinulle tuttua?

PETTYMYS – liittyy järki-ohjautuvan ihmisen saavuttamisen paineeseen, eletään tavoitteiden ja suoritusten kautta. Jos tavoitteita ei saavuteta, johtaa se epäonnistumisen ja arvottomuuden tilaan.
Pyritään saavuttamaan koko ajan jotain lisää, saamatta siitä kuitenkaan tyydytystä ja rauhaa.

Todella vakavat pettymykset koskevat perusturvallisuuden tarvetta, läheisyyttä ja hylätyksi tulemista.

Kun lapselta kielletään rakkaus, aiheutuu siitä syviä tunnetraumoja, mistä voi kehittyä egoistis-altruistinen antitunnetila.

Tunnevyöhyketerapia on avuksi itsetuntemuksen matkalla!

Vara oma aikasi: 040 4141448
www.tunteitajahomeopatiaa.fi
... LisääVähemmän

Jatketaan sarjassa ANTITUNNEREAKTIOT:Onko reaktio sinulle tuttua?PETTYMYS – liittyy järki-ohjautuvan ihmisen saavuttamisen paineeseen, eletään tavoitteiden ja suoritusten kautta. Jos tavoitteita ei saavuteta, johtaa se epäonnistumisen ja arvottomuuden tilaan.
Pyritään saavuttamaan koko ajan jotain lisää, saamatta siitä kuitenkaan tyydytystä ja rauhaa.Todella vakavat pettymykset koskevat perusturvallisuuden tarvetta, läheisyyttä ja hylätyksi tulemista.Kun lapselta kielletään rakkaus, aiheutuu siitä syviä tunnetraumoja, mistä voi kehittyä egoistis-altruistinen antitunnetila.Tunnevyöhyketerapia on avuksi itsetuntemuksen matkalla!
Vara oma aikasi: 040 4141448
www.tunteitajahomeopatiaa.fi
2 viikkoa sitten
Tunteita & Homeopatiaa

Ahdistaako sinua?

Kun aidot tunteet kielletään järjen avulla, jäävät ne kuitenkin antitunteina kehon tunnemuistiin häiritsemään kehon toimintaa. Ne voi näkyä erilaisina antitunnereaktioina ja viestittävät kiellettyjen tunteiden kohtaamisen tarpeesta.

AHDISTUS on oireen tasoinen reaktio, kehon keino katkaista yhteys tunteisiin. Ahdistus voi syntyä kaikkien perustunteiden kautta. Se on voimakas, epämääräinen antitunnereaktio johon ihminen pakenee tunteita ja itseään. Se on kehon hätähuuto.
Mitä voimakkaammin järki yrittää kieltää vaarallisina pitämänsä tunteet, sitä voimakkaampi on ahdistus. Voi olla vaikea löydä siihen piilotettua pelkoa, vihaa, syyllisyyttä tai häpeä.

Tunnevyöhyketerapiassa lähdetään elämänkaarihaastattelun avulla etsimään ahdistusta aiheuttava tapahtuma/tapahtumia, niihin liittyviä tunnetraumoja ja antitunteita.

Vara oma aikasi: 040 4141448
www.tunteitajahomeopatiaa.fi
... LisääVähemmän

Ahdistaako sinua?Kun aidot tunteet kielletään järjen avulla, jäävät ne kuitenkin antitunteina kehon tunnemuistiin häiritsemään kehon toimintaa. Ne voi näkyä erilaisina antitunnereaktioina ja viestittävät kiellettyjen tunteiden kohtaamisen tarpeesta.AHDISTUS on oireen tasoinen reaktio, kehon keino katkaista yhteys tunteisiin. Ahdistus voi syntyä kaikkien perustunteiden kautta. Se on voimakas, epämääräinen antitunnereaktio johon ihminen pakenee tunteita ja itseään. Se on kehon hätähuuto.
Mitä voimakkaammin järki yrittää kieltää vaarallisina pitämänsä tunteet, sitä voimakkaampi on ahdistus. Voi olla vaikea löydä siihen piilotettua pelkoa, vihaa, syyllisyyttä tai häpeä.Tunnevyöhyketerapiassa lähdetään elämänkaarihaastattelun avulla etsimään ahdistusta aiheuttava tapahtuma/tapahtumia, niihin liittyviä tunnetraumoja ja antitunteita.Vara oma aikasi: 040 4141448
www.tunteitajahomeopatiaa.fi
Lataa lisää

Yhteistyössä

KURUTAR